رتبه های ممتاز امتحانات ترم اول دبیرستان امین دی 93

برترین های انضباطی ترم اول = پایه اول :عرفان شیرمحمدی ، امیرمهدی منصوری ، علیرضا منصوری ، محمدجواد پیمانی (حیدر)، مهدی خانی ، محمد صرامی ، علیرضا چرمی ، مهدی مهدوی و رضا نامداریان . پایه دوم ریاضی : ابوالفضل جعفری پور ، سیدحامد سیرانی ، مرتضی کریمی و محمد یزدی . پایه سوم ریاضی : سجاد صرامی ، محمدحسین طاهری ، علی کریمی ، محمدرضا کریمی ، امیرحسین منصوری و داوود هلیلی . پایه چهارم ریاضی : محمد حاجی ابراهیمی ، حمید عسکری ، علیرضا مختاری ، محمد اردشیری ، امیرحسین رحمتی ، رسول قندی و محمدرضا کمالی . پایه چهارم ادبیات : احمدرضا ابراهیم بابایی و اسماعیل بهرامی     
نمونه سوالات دین وزندگی اول دبیرستان کل کتاب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 19 آذر 1388 ساعت 11:03

نمونه سوالات متن درس اول کتاب دین و زندگی

                         

        1.در آیات  سوره انعام حضرت ابراهیم (ع) چه عاملی را موجب گمراهی مردم دانسته است ؟

 

2.در آیه سوره انعام خداوند چه عواملی را موجب یقین حضرت ابراهیم (ع) قرار داده است ؟

 

3.در آیه سوره انعام بینش و اندیشه ی حضرت ابراهیم موجب چه انتخابی گردید ؟

 

4.آنچه .........................میکند ، نمی تواند محبوب و معبود انسان قرار بگیرد .

 

5............................که خالق این جهان است ، تنها معبود و مقصود انسان است .

 

6.با مطالعه داستان حضرت ابراهیم (ع) می توانیم ...........و .............زندگی خود را درست انتخاب کنیم .

 

7.کدام قسمت از آیه های زیر بیانگر بیزاری حضرت ابراهیم (ع) از شرک و بت پرستی است ؟                                  

الف) اتتخذ اصناما الهه و قومک فی ضلال مبین .                                       ب) قال لئن یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین        ج) قال یا قوم انی بری مما تشرکون .                                                       د) وحاجه قومه قال اتحاجونی فی الله.

 

8.کدام یک از ترجمه های زیر مربوط به این قسمت از آیه است ؟     « قال لئن یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین .»                 الف) گفت ای قوم از آن چه بدان شرک می ورزید بیزارم .

      ب) گفت ابراهیم به پدرش آیا بتان را به خدایی میگیری؟

      ج) گفت اگر پروردگار مرا هدایت نکند قطعا از گروه گمراهان خواهم بود .

       د) من روی خود را از بتهای شما به سوی آفریدگار آسمانها و زمین برگرداندم .

 

9.در سوره انعام حضرت ابراهیم (ع) چه چیزهایی را شرک به خدا می شمارد ؟

الف) پرستش بتها                         ب) پرستش هرچه که افول می کند       ج) پرستش ماه و ستاره       د) همه موارد

 

 

 

 

 

 

آزمون درس دین و زندگی سال اول دبیرستان

سوالات درس دوم

 

1)چگونه می توان همانند حضرت ابراهیم (ع) در انتخاب راه زندگی موفق شد ؟

 

 

2)مهم ترین رویداد دوران نوجوانی و جوانی کدام است و چه اهمیتی دارد ؟

 

 

3)اساسا ریشه خواسته ای انسان در چیست ؟

 

 

 

4)انسان برای رسیدن به کدام خوبی ها و کمالات تلاش می کند ؟

 

 

 

5)چرا انسان با رسیدن به کمال استعدادهای خود لذت می برد ؟

 

 

 

6)فرق بین استعدادهای انسانی با دیگر موجودات در چیست ؟( 2 مورد را بنویسید )

 

 

 

 

7)مهمترین ویژگی بارز انسان ها نسبت به موجودات دیگر چیست ؟

 

 

8)چه نعمتی باعث شده که انسان خود مسئول سرنوشت خویش باشد ؟

 

 

 

 

9)معنا و مفهوم آیه ی « اناهدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» را بنویسید .

 

 

معـــــــــــــــنــــــــــــا :

 

 مفــــــــــهــــــــــــوم :

 

 

10)حقیقت زندگی انسان در چیست ؟

 

 

11)کل نفس بما کسبت رهینه را ترجمه کنید .

 

 

ب) جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید .

 

1.نوجوانی و جوانی آغاز ......................... بزرگ است .

 

2.حضرت ابراهیم با اندیشه و تفکر و با ......................حقیقت را یافت .

 

3.موفقیت انسان در جست و جو برای خوشبختی با ..........................درباره خود گره خورده است .

 

4.مهم ترین نعمتهایی که خداوند به انسان داده است ........................و .................. می باشد .

 

5.آدمی با شکوفایی استعدادهای خود به غایت و مقصود و در نتیجه به .....................می رسد .

 

6.آدمی اگر استعدادهای خود را شکوفا نکند در ...........و.................. خواهد افتاد .

 

 

 

 

 

 

درس دین و زندگی کتاب اول دبیرستان

درس سوم

 

 

1.منشا انتخاب های انسان چیست و چگونه صورت می پذیرد؟

 

 

2.علت اختلاف انسانها در رسیدن به هدف ها  و دل بستگی ها چیست ؟

 

 

3.ارزش و اهمیت استعدادهای انسان چگونه تعیین می شود ؟

 

 

 

4.مقاصد و هدفهای انسانهای بزرگ چگونه است ؟

 

 

5.چرا در انتخاب هدفهای اصلی نیازمند معیار می باشیم ؟

 

 

6.چه زمانی عمر و زندگی ما ثمر می دهد ؟

 

 

7.فرق میان انسانی که مقاصد کوچک را دنبال می کند باانسانی که به دنبال مقاصد بزرگ است چیست ؟

 

 

 

8.انسانی که در جست جوی هدفهای اصیل برنیاید و سهل انگاری کند چه نتیجه ای می بیند ؟

 

 

9.چرا قران به عنوان بهترین معیار در انتخاب هدفهای اصیل معرفی شده است ؟

 

 

10.چرا تنها خداوند می تواند راه هدایت و رستگاری را به انسان نشان دهد ؟

 

 

11.خداوند در قرآن در مورد دل بستگی  انسانها چه فرمود ه است ؟

 

 

12.کسیکه به هدفهای دنیا دل ببندد به چه نتیجه ای خواهدرسید؟

 

 

13.خصوصیات هدفهای اخروی را بیان کنید ؟

 

 

 

.ب) جاهای خالی زیر را با کلمات متناسب تکمیل کنید

 

1.تفاوت در ..............و...........منشا اختلاف و تفاوت در هدفهای و دل بستگی هاست .

 

2.استعدادهای مختلفی در ...............هر انسانی است .

 

3.قدرت ...............و................برای شناخت استعدادها در انسان وجود دارد .

 

4.نمی توان عمر  را به .........................گذراند.

 

5.خدای مهربان در ..............مارا با معیارانتخاب هدفهای اصیل هدایت می کند .

 

6.هدفها و دلبستگی ها ی مربوط به جهان آخرت ..............و.......................

 

7.هدفهای زودگذر سرانجامی ..................... دارند .

 

8.اگر انسان به هدفهای ..................دل ببندد حتما به آن خواهد رسید .

 

9.آدم های بززگ ................................دارند .

 

10.اگر در جست و جوی هدفهای اصیل برنیاییم ، در پایان عمر به ...........................و................می رسیم

 

سوالات درس چهارم دین و زندگی سال اول دبیرستان

1.هدفهای پایان پذیر از نظر ارزش و اعتبار چگونه است ؟

2.درجات هدفهای اخروی از نظر ارزش و اعتبار چگونه است ؟

3.چه زمانی نهال وجود ما متناسب تر رشد کرده و به کمال می رسد ؟

4.آدمی در ذات خود به دنبال چه هدف و راهی است ؟

5.چه کسانی توانایی رسیدن به هدف و مقصد اصلی و برتر را پیدا می کنند ؟

6.منظور حضرت ابراهیم (ع) از اینکه به مشرکان فرمود « من آنچه را که افول می کند دوست ندارم »چیست؟

ب) عبارت های زیر را تکمیل کنید .

1.هدفهای پایان پذیر...............و...........یکسانی ندارند . هدفهای اخروی .................متفاوتی دارند .

2.آدمی در ذات خوددر جست و جوی سرچشمه ی ...............و...............است .

3.هر چه هدف ما برتر و جامع تر باشد نهال وجود ما ...............و..............رشد می کند .

4.انچه خدایی است ......................و............................است .

5.آنچه خدایی نیست ...........................است .

6.آنچه نزد خداست ...................و....................از خوبی های جهان است .

7.برترین پاداش برای انسان ..................

8.خوبی های این جهان ........................پیش نیست .

9.شایسته است که تنها ................و.....................به خدای بزرگ مقصد نهایی ما باشد .

10.تقرب به برترین مقصود سهم ......................با پشتکار و کوشاست .

 

ج)سوال چهار گزینه ای

1.با توجه به آیه « و ما اوتیتم من شی فمتاع الحیاه الدنیا و زینتها و ما عندالله خیر و ابقی افلا تعقلون » در می یابیم که :

الف) آنچه خدایی نیست نابود شدنی است .                              ب) خوبی های این جهان کالای اندکی بیش نیست

ج) آنچه نزد خداست برتر و پایدارتر از خوبی های این جهان است       د) هر سه صحیح است

2.مقصود و هدف اصلی انسان :

الف) رسیدن به خوشبختی در دنیاست                        ب) رسیدن به یک زندگی آرام است .

ج) رسیدن به ذات مقدس خداو قرب به اوست .                        د) رسیدن به خواسته ها و آرزوهاست .

3.کدام قسمت ازآیات زیر بیانگر برترین پاداش برای انسان است .

الف) جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها            ب) و مساکن طیبه فی جنات عدن

ج)فعندالله ثواب الدنیا و الاخره                                 د) و رضوان من الله اکبر

 

 

 

 

 

 

سوالات متن درس پنجم کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان                      

«تورا چگونه بخوانم »                                                                    نام دبیر:تبریزی                   

چرا همت های بلند و اندیشه های ژرف و پویندگان وادی معرفت  چنانکه شایسته است نمی توانند خدارا بشناسند ؟

زیرا خرد آنان توان شناخت خالق نامحدود را ندارد و معلول هرگز قادر نیست که برذات علت خود احاطه پیدا کند .

چگونه باخرد محدود خود می توان صاحب همه ی خوبی ها و کمالات را شناخت ؟

با نگرش د رزیبایی ها ی عالم و کمالات جهان هستی می توان فهمید که خالق این همه عظمت ها و خوبی ها و کمالات خود صاحب آنها بود ه که توانسته است اینگونه به دیگران خوبی و کمال ببخشد .

چرا خداوند واجد همه خوبی هاست ؟

زیرا اگر او واجد همه ی خوبیها نباشد ، اولا ناقص می شود وکسی که ناقص باشد نمی تواند خداباشد ثانیا درآن خوبی که ندارد نیازمند دیگران است و ثالثا نمی تواند آن خوبی را به موجودات دیگر عطا کند .

چگونه می توان به مالک حقیقی جهان هستی یقین حاصل کرد ؟

ازآنجا که اندازه ها را او مقدر نموده و بهره ی هر موجودی را معین کرده و قوانین عالم بوسیله او و اراده ی او قانون شده اند و علت ها از فرمان او سببیت گرفته اند زیرا جهان و هرچه در آن است به اراده ی او خلق شده و چیزی از خود ندارند .

بهترین همدم غریبان و سامان بخش پریشانی چه کسی است ؟چرا؟

خداوند است زیرا که درزمان درماندگی دستگیری می کند و به یاری پناهندگان خود خود می شتابد . مونس تنهایی بی کسان است و آرام بخش دلهای ناآرام و پریشان می باشد .

چه زمانی انسان مورد رحمت و لطف پروردگار قرار می گیرد ؟

زمانیکه بایاد او ، برای او و به سوی او باشیم و تنها به خدا و دوستان خدا دل ببندد واز غیر او دوری نماید و به طاعت خداوند گردن نهد واز خدا مدد طلبد .

حدیث زیر را تکمیل و ترجمه نمایید:واز کدام یک از معصومین علیهم السلام می باشد ؟

ما عرفناک حق ...............    یعنی :.........................................................

آیات زیر را ترجمه کنید .

الف) ولله الاسماء الحسنی فادعوه بهــــــــــــا                          ▪ ب) لیس کمثله شی

ج)  یا ایها الناس انتم الفقرا الی الله والله هو الغنی الحمید .

چیزی مانند او نیست                                                ای مردم شما نیازمند خدایید واو بی نیاز ستوده است

همه نامهای نیکو از آن خداست پس باآنها او را بخوانید .

ب) تکمیل جاهای خالی

زیبایی های عالم وام دار..............تواند و خوبیهای آن روایتگر .........................تو .

خدایا اندازه ها را تو ...................داشته ای و بهره ی هر ................... را تو معین کرده ای .

پروردگارا ، قوانین عالم به اراده ی تو .......................شد ه اند .

خدایا مشاهده ی ......................... تو عظمت ها را در چشمم حقیر می نماید .

 

 

سوالات تشریحی متن درس ششم کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

                                    «صفات خدا در کلام خدا»                                      نام دبیــــــر : تبـــریــزی

کدامیک ترجمه این قسمت از آیه است .« ذلک تقدیر العزیز العلیم »

الف) این تقدیر خدای مهربان و بخشنده است .                             ب) این حکمت خدای مهربان و داناست

ج) این تقدیر خدای عزیز و داناست .                                         د) این قدرت خدای عزیز و مهربان است .

منظور از آیه       سوره یس که می فرماید « برای ماه منزلهایی معین کردیم » چیست ؟

الف) منظور تنها گردش ماه به دور زمین است                           ب) منظور یک ماه و یکسال قمری است

ج) منظور واحد زمانی برای تحولات طبیعی روزه مره است           د)  هر سه مورد باهم صحیح است

با اندیشه در آیه     سوره یس چرا خداوند از دو میوه ی انگور و خرما یاد کرده است ؟

الف) زیرا در دسترس همگان است                                             ب) درهمه فصلها یافت می شود

ج) غذای کاملی است                                                               د) همه ی موارد صحیح است .

با اندیشه ی در آیه      که خداوند می فرماید « ما همه موجودات را جفت جفت آفریدیم » چه در می یابید

الف) عالم از سر تصادف و بی حساب آفریده نشده است                  ب) اندازه بندی و حکمت خدارا می رساند

ج) عالم یکسره نشانه قدرت و حکمت و اراده خداست.                   د) الف و ج صحیح است .

در آیات   تا      چه نشانه هایی از لطف و قدرت خداوجود دارد ؟

الف) آفرینش زمین ، دانه ها ، میوه ها ، چشمه سارها ، و خلقت جفت ها

ب) آفرینش ماه و خورشید و جفت ها و میوه ها

ج) آفرینش شب و روز، زمین و آسمان و ماه و خورشید

د)آفرینش آسمانها و آنچه در درون آنهاست .

حرکت خورشید در مسیر معین نشانه ی کدامیک از صفات پروردگار است ؟

الف) حکمت خداوند عزیز و دانا                                     ب) عظمت خالق دانا و توانا

ج) تقدیر خداوند عزیز و دانا                                         د) مهربانی خداوند مقتدر دانا

منظور از عرجون قدیم در آیه     سوره یس چیست ؟

الف) نیمه شدن ماه در اوایل ماه                                             ب) هلالی شدن ماه دراوایل ماه

ج) هلالی شدن ماه در اواخر ماه                                    د) ناپدید شدن ماه در آخر ماه

 

نمونه سوالات متن درس هفتم کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

ن                         « در حمد و تسبیح محبوب»                            نام دبیر: تبــــــــریــــــــزی

آیا می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات است به خدا نسبت دهیم؟چرا؟

خیر زیرا بعضی از صفات حکایت از نقص و نیاز دارند و این صفات در خداوند راه ندارد.

چه صفاتی از صفات مخلوقات را خداوند به صورت مطلق داراست؟

همه ی صفات کمال و نیکو را خداوند داراست.

چه صفاتی از صفات مخلوقات در خداوند وجود دارند؟

همه ی صفاتی که ناشی از نقص، کمبود و محدودیت باشد.

صفات ثبوتیه را تعریف کنید؟

صفاتی که کمال و زیبایی به شمار می روند و خدا آن صفات را داراست.مانند:علم، عدالت و قدرت و.....صفات ثبوتیه می گویند.

صفات سلبی چگونه صفاتی است؟

صفاتی که ریشه در نقص و نیاز دارند و خدا آن ها را ندارد.مانند:عجز،جهل،ظلم و.....صفاتی سلبی می گویند.

چرا صفت عجز و جهل را نمی توان به خداوند نسبت داد؟

زیرا عجز نبود قدرت است و جهل نداشتن علم لذا چون او قادر مطلق است نمی توان عجز را ار صفات او دانست و چون خداوند عالم مطلق است نمی توان صفت جهل را از صفات او دانست.

ما به هنگام توصیف خداوند به چه مسئله ای باید توجه داشته باشیم؟

همه ی صفات کمال و خوبی ها را به او نسبت دهیم«مثلا خدا قادر است»

همه ی صفات نقص و نیاز را از او سلب کنیم«مثلا خداوند عاجز است»

قرآن کریم در مورد کسانی که برای خدا شریک قرار می دادند یا او را صاحب فرزند می پنداشتند چه فرموده است؟

می فرماید:گروهی برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند در حالی که خداآنها را خلق کرده است و برای او پسران و دخترانی پنداشتند، از روی بی دانشی.او پاک و منزه است از آنچه وصف می کنند.

آیا می توانیم خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان بدانیم؟

خیر.زیرا او اساسا از نوع موجودات مادی نیست و هستی او با هستی همه ی موجودات متفاوت است و نیز چون مکان و زمان یک  نوع نقص و نیاز است و موجود دارای مکان،محدود به مکان خود است،لذا اینچنین موجودی نمی تواند در یک  زمان در مکانهای دیگر حاضر شود ولی موجود ما فوق مکان و زمان در همه ی ابعاد هستی یکسان حاضر است و همه اشیاء  در نزدیکی به او    یکسان هستند و هیچ بعدی برای او مطرح نیست لذا خداوند زمان و مکان ندارد بلکه مکان ها در نزد اوحاضرند.

مکان و زمان جزء کدام دسته از صفات خداوند است؟چرا؟

از صفات سلبی است زیرا مکان داشتن مانند علم و قدرت نیست که کمالی بر کمالات بیفزاید بلکه محدودیتی است که دارنده ی آن ناچار است در حصار زمان و مکان بماند و این یک نقص است و نقص و نیاز در خداوند راه ندارد.

تسبیح یعنی چه؟

به معنای پاک و منزه دانستن خدا از هر عیب و نقص.

حمد به چه معناست؟

به معنای سپاس و ستایش خداوند است، به خاطر داشتن همه ی او صاف خوب و زیبایش.

عبارت های زیر را کامل کنید.

خداوند دارنده ی همه صفات.................است.

خداوند از هرگونه.............و....................مبراست.

چون خداوند................است نمی توان جهل را به او نسبت داد.

چون خداوند قدرت مطلق است نمی توان.....................را به او نسبت داد.

وقتی می گوییم خداوند صفات مخلوقات را داراست یعنی صفات....................و......................آن هاست.

مکان نداشتن خداوند از صفات.................است.

قدرت، علم و عدالت جزءصفات................خداوند است.

صفات خداوند به گستردگی همه ی...............و...................است.

ّولِلّهِ الـ................الحسنی

خداوند وجودی کامل و عاری از هر گونه.......................و.......................است.

 

                    متن سوالات درس هشتم کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

                            « در پناه ایمان »                                    نام دبیــــــر: تبریزی

برترین هدف زندگی و غایت آمال انسان چیست؟

تقرب به خداوند هدف زندگی و غایت آمال همه ی انسان هاست.

چرا علم همیشه منجر به عمل نمی گردد؟

زیرا به عامل دیگری احتیاج دارد تا به عمل منتهی شود وآن عامل، ایمان است که برای کسب آن باید تلاش نمود.

چگونه علم و ایمان در تعیین جهت و رسیدن به مرحله عمل انسان را رهنمائی می کند؟

علم مانند چراغی است که راه را به ما نشان می دهد اما خودش ما را به حرکت در نمی آورد باید بعد از علم،ایمان بیاید تا ما را به سوی عمل هدایت کرده و ارداه ی کاری را در ما ایجاد کند.

نکاتی را که از آیات   سوره اسراء و   سوره نحل در مورد ایمان در می یابید را بیان کنید.

اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد، می تواند به بهره ها و ثمرات آن امیدوار باشد.

مومن کسی است که عمل صالح انجام می دهد.زیرا هر کسی به مرحله ایمان رسیده، به آنچه ایمان آورده عمل می کند.

عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد.

سخن حضرت علی(ع) را در مورد ارتباط ایمان و عمل بیان کنید؟

حضرت علی(ع) می فرماید: ایمان و عمل، دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیر ند.

اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد چه نتیجه ای می گیرد؟

او می تواند به بهره ها و ثمرات آن امیدوار گردد.

مومن چه کسی است و چرا؟

کسی است که عمل صالح انجام می دهد.زیرا هر کس به مرحله ی ایمان رسید،به آن چه ایمان آورده عمل می کند.

عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است؟

وقتی ارزشمند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته شود.

جایگاه علم و شناخت کجاست؟

انسان با ذهن و اندیشه خود فکر می کند و علم به دست می آورد.بنابراین جایگاه علم و شناخت، ذهن و اندیشه ی آدمی است.

قرآن کریم جایگاه ایمان را در کجا می داند و چرا؟

قرآن جایگاه ایمان را قلب معرفی می کند.زیرا قلب کانون وجود آدم است اگر به چیزی گرایش داریم، یا دوستی می ورزیم و اگر از کسی متنفریم مربوط به قلب ماست و قلب اگر به حقیقتی معتقد شد آدمی را به سوی حقیقت آن می کشاند و انسان کارها رابر طبق خواسته دل انجام می دهد.

در چه صورتی شناخت  هدف و راه رستگاری به حرکت درآن راه منجر خواهد شد؟

در صورتی که قلب به آن هدف وآن راه ایمان آورد.

ایمان از نظر لغوی از چه کلمه ای گرفته شده و با چه کلمه هایی هم خانواده است؟

ایمان  از کلمه «امن» گرفته شده است و با« امنیت»  و «امان» هم خانواده است.

چه زمانی اندیشه یک کار خوب، به عمل منجر می شود؟

زمانی که قلب به حقیقتی معتقد شود، شوق و حب نسبت به آن پیدا می کند و همت انسان رابه سوی آن بر می انگیزد ودراین

حالت است که اطمینان و آرامشی وجود آدمی را فرا می گیرد،وحرکت به سوی عمل آغاز می شود.

ایمان را تعریف کنید؟

ایمان، همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل رادر انسان ایجاد می کند

چنانچه  بخواهیم به هدفی که برای زندگی خود شناخته ایم ایمان آورده و به سوی آن حرکت کنیم چه باید کرد؟

باید قلب خود را برای پذیرش آن هدف آماده سازیم.

چگونه قلب برای پذیرش حقیقت وراه زندگی آماده می شود؟

قلب در صورتی برای پذیرش حقیقت وراه زندگی آماده می شود که به زیبایی هایی آراسته واز زشتی ها وآلودگی هایی دور گردد

چرا در مواردی که درستی کاری را تشخیص می دهیم، بدان عمل نمی کنیم؟

به خاطر اینکه هنوز به باور قلبی نرسیده ایم که حب و شوق درما ایجاد شود یعنی به مرحله ی ایمان نرسیده ایم تا بدان عمل کنیم.

 

عبارتهای زیر را کامل کنید

عمل ثمره و میوه ی.........................است

شناخت تا به مرحله ی ایمان نرسد منجر به................نمی شود.

قرآن جایگاه ایمان را در..................معرفی نموده است.

ایمان از کلمه ی.........................گرفته شده است.

وقتی شناخت به...................می رسد....................حاصل می شود.

مومن کسی است که...................انجام می دهد.

عمل صالح وقتی ارزشمند است که براساس................وبه ....................انجام بگیرد.

.................محرک و انگیزه انسان برای حرکت است.

سوال های چهار گزینه ای

چرا جایگاه ایمان درقلب معرفی شده است؟

الف) زیرا قلب کانون وجود آدمی است

            ب) زیرا قلب وقتی به حقیقتی معتقد شدآدمی را به سوی آن می کشاند

            ج) زیرا حالات پسندیده یا ناپسند ازآن سرچشمه می گیرد

             د) هر سه مورد صحیح است

برای اینکه ایمان حاصل شود و کار به عمل منجر شود باید،

الف) ابتدا از مرحله ی اراده به قلب و عقل برسد

ب) ابتدا از مرحله ی ذهن و عقل عبور و به قلب برسد

ج) ابتدا از مرحله ی قلب عبور وبه ذهن برسد

د) ابتدا از حقیقت آن باخبر و سپس به ذهن برسد

کدامیک از موارد زیر تعریف ایمان است؟

الف) ایمان باور و یقین قلبی است

ب) ذهن و تفکرات پسندیده ایمان نام دارد

ج) حب و دوستی و اعتماد و اطمینان که شوق به عمل را در انسان ایجاد می کند

د) الف و ج باهم صحیح است

کدامیک از موارد زیر در عمل نکردن به یک کار خوب دخالت دارند؟

الف) نداشتن باور قلبی                                           ب) نداشتن حب و شوق

ج) نرسیدن به مرحله ی ایمان                                   د) هر سه مورد

کدام کلمه با ایمان هم خانواده است

الف) مومن                           ب) امان

ج) امنیت                             د) هرسه مورد

اگر می خواهیم به هدفی که شناخته ایم ایمان آورده و به سوی آن حرکت کنیم باید...........

الف) قلب خودرا برای پذیرش  آن هدف آماده سازیم

ب) ذهن خودرا برای پذیرش آن آماده کنیم

ج) شک و تردید رااز ذهن خود دور سازیم

د) هیچکدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تشریحی متن درس نهم دین و زندگی سال اول دبیرستان

    نام و نام خانوادگی :                                                « قدم در وادی امن»                      نام دبیر:تـــبـــریــــزی

الف) سوالات و پاسخهای تشریحی درس نهم

سخنی از رسول خدا را درمورد جوانان و راه رسیدن به ایمان و رستگاری آنان بیان کنید؟

فرموده اند: یکی از ملائکه ی خداوند هرشب بر بالین جوانان می آید و آنان را ندا می دهد:برخیزید و برای رستگاری بکوشید.

خوشبخترین نوجوان و جوان چه کسانی هستند؟

کسانی از ایشان هستند که سلامت دل و پاکی آن را حفظ می کنند و لطافت و خلوص آن را تا پایان عمر نگه می دارند.

چه زمانی درهای لطف و رحمت خداوند به روی انسان بازتر می گردد؟

هر اندازه که پاکی دل بیشتر باشد درهای لطف و رحمت خداوند به روی انسان بازتر است.

بالاترین جهاد از نظر امام خمینی چه جهادی است و از چه زمانی باید شروع شود؟

جهاد اکبر یعنی جهاد با نفس و هوی و هوس هاست و به اعتقاد ایشان از دوره ی جوانی باید شروع نمود زیرا این دوره قوای جوانی بیشتر است و هرچه این قوا از دست برود ریشه ی فساد در انسان زیادتر می گردد.

راه های رسیدن به ایمان و حفظ و نگهداری آن را نام ببرید؟

- تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی

- توجه دائم به ذکر و یاد خداوند

- توجه به لطف و نعمتهای خداوند به انسان

- انجام نیکی و واجبات و دوری از بدی و محرمات

 

تفکر در پیرامون آیات خداوند خداوند چگونه باعث رسیدن به ایمان می گردد؟

آن چه در جهان است نشانه های زیبایی، علم، قدرت و رحمت اوست لذا توجه به این نشانه ها یاد خدا را در دل زنده می کند

و لطف و رحمت او را یادآور می شود و این یادآوری به دوستی و محبت ما می افزاید.

توجه دائم به خدا و ذکر و یاد او چگونه پیوند ما را با او مستحکمتر می سازد؟

با توجه و حضور او در یاد و خاطر ما در هنگام کار،وقت استراحت،درانتهای شب، آغاز صبح و در طول روز ارتباط ما را با او افزایش می دهد و به تدریج  به پیوندی استوار می انجامد.

حکمت خواندن نمازهای پنجگانه چیست؟

یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه زنده نگه داشتن یادخدا در طول شبانه روز در دل مومن است که خداوند بوسیله آن مومنان را به ذکر و یاد دائم خویش فرا می خواند.

انجام چه کارهایی مارا به یاد خدا می اندازد؟

انجام کارهایی از جمله:قرائت قرآن کریم، حضور در مسجد، مطالعه ی زندگی معصومین(ع) و همنشینی با افراد با ایمان و صمیمی عامل مهمی در انس با خدا و یاد او می باشد.

انجام چه کارهایی مانع یاد خدا می گردد؟

برخی از کارها مانع یادخدا هستند و یاد اورا در دلها ضعیف می کنند.ازجمله:رفت و آمد با کسانی که زندگی را جدی نگرفته و

هدفی متعالی ندارند، سرگرم شدن به فیلم ها و کتاب های نامناسب باعث تضعیف و فراموشی یاد او می گردند. 

آیه ی«یٰا اَیُّها الذینَ ءٰامَنوُ اذْکُرُو اللهَ ذِکْراً کَثیراً»بیانگر کدام عامل از عوامل رسیدن به ایمان و تقویت آن می باشد؟

بیانگر عامل توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او می باشد.

نمازهای پنج گانه جزء کدامیک از عوامل رسیدن به ایمان و تقویت آن است؟

جزء مرحله توجه به خداوند و ذکر و یاد او در طول شبانه روز می باشد.

توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان چگونه دررسیدن و تقویت ایمان انسان موثر است؟

در زندگی هر انسانی نشانه های لطف و رحمت خدا به روشنی وجود دارد که توجه به آنان یادخدا را در دلها زنده می دارد و

قلب را به او نزدیک تر می کند.

اعمال نیک چه اثری بر ایمان می گذارند؟

هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند.

بدیها و گناهان چه اثری بر ایمان می گذارند؟

گناه چون غباری صفحه ی دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور حقیقت به آن می گردد.

چگونه می توان رشته محبت با خدا را محکمتر و استوارتر سازیم؟

باید بکوشیم و دل خود را با عمل و نیکی ها نورانی تر کنیم و با دوری از گناهان رشته ی محبت خود را با خدا استوار سازیم.

 

 

ب:عبارتهای زیر را کامل کنید

هر اندازه که پاکی بیشتر باشد درهای..............و..............خداوند به روی انسان بازتر است.

خوشا به حال جوانی که ...............و...........دل را حفظ کنند.

یادآوری لطف و رحمت خدا بر..............و............مارا به او می افزاید.

باید بکوشیم دل خود را با...............به نیکی ها نورانی تر کنیم.

باید با..............از.....................رشته ی محبت خود را با خدا استوار سازیم.

توجه به آیات.............را در دلها زنده می کند.

 

 

 

 

 

 

                 سوالات متن درس دهم کتاب دین و زندگی سال اول  دبیرستان

نام و نام خانوادگی :                                   « عزم خوب زیستن »                    نام دبیــــر:تــبــریـــزی

انسان برای انتخاب راه زندگی چه مراحلی را می بایست طی نماید ؟

اول درباره هدف و راه زندگی تفکر کند تا درستی و یا نادرستی آن را دریابد وآنگاه قلبا آن را بپذیرد و به آن شوق پیدا می کند .در مرحله دوم آهنگ رفتن کنند و تصمیم خود را بگیرد . در مرحله سوم قدم پیش گذاشته و به راه بیفتد .

عزم به چه معناست ؟

به معنی اراده و قصد و آهنگ به سوی هدفی است .

عزم ، ظهور گوهر انسانیت است یعنی چه ؟

یعنی آدم باعزم و اراده ی خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد به همین جهت عزم ، ظهور گوهر انسانیت ، یعنی اختیار است .

تفاوت درجات انسانها نسبت به هم به چه عاملی بسته است ؟

تفاوت درجات انسانها به درجات عزم وابسته است .

نشانه های یک عزم قوی چیست ؟

استواری ، اعتماد ، شکیبایی، و تحمل سختی ها از آثار و نشانه های عزم قوی است .

داستان زندگی چه کسانی را می توان گواه عزم قوی معرفی نمود ؟   رسولان خدا

انسانهای فاقد عزم چه ویژگی هایی دارند ؟

در مقابل وزش تند باد حوادث تاب نمی آورند و سرنوشت خود را به دست حوادث می سپارند .

چرا برای رسیدن به سعادت نیازمند عزم قوی می باشیم ؟

زیرا در فراز و نشیب حوادث سست نشده و عازم راه را تنها نگذاریم.

سفارش لقمان حکیم به فرزندش را درمورد عزم بیان کنید ؟

او پس از آن که راه و رسم زندگی را به او نشان می دهد می گوید : واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور.

کسی که می خواهد در مسیر خوبیها قدم بگذارد ابتدا باید چه پیمانی باخدا ببندد؟

پیمان می بندد که در این راه ثابت قدم بماند تارسیدن به مقصد پیش رود او عزم خود را جزم می کند که براین پیمان وفادار باشد

چه زمانی خدااز انسان راضی و چه زمانی ناخشنود است ؟

وقتی خدااز انسان راضی است که انسان در مسیر خوشبختی قدم بردارد وآنگاه از انسان ناخشنود است که سایه شقاوت و حرمان برسرانسان سایه افکند .

عهد با خدا چگونه و به چه منظور می باشد ؟

عهدی است برای رضایت او و سعادت و رستگاری ما .

ازکجا می توان فهمید که آنچه خداوند درمسیربندگی ما از ما می خواهد فقط برای خوشبختی ماست ؟

اولا:اودرکمال بی نیازی است او نقصی ندارد که بخواهد با درخواست از ما آن را برطرف کند و ماهم چیزی از خود نداریم که تقدیم خدا کنیم هر چه داریم از اوست .ثانیا :او خوشبختی ما را دوست دارد بنابراین ما را اگاه می کند که دوست دارم این راه را بروید ، چون می دانم سعادت شما در این راه است پس رضایت او در کمال و خوشبختی ما و اطاعت او راه سعادت ماست .

دین را تعریف کنید ؟

دین همان راه کمال و خوشبختی ، یعنی رضایت خداوند ست .

عزم بر دینداری یعنی چه ؟

عزم برحرکت به سوی کمال و کسب رضایت خدا، عزم بردینداری است .

عهدو پیمان میان انسان با خدا در چند مرحله انجام می پذیرد ؟

سه مرحله .    عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه .     تجدید روزانه ی عهد      تکمیل عهد

مرحله اول عهد و پیمان با خدا چیست ؟توضیح دهید ؟( توضیح با خود دانش آموز)

اعمال و دستوراتی که انجام آنها لازمه رسیدن به سعادت و خوشبختی است چه نام دارد ؟

واجبات یعنی لازمه پیمودن راه خوشبختی در انجام آنها می باشد .

اعمالی که مانع از پیمودن راه خوشبختی می باشند چه نام دارد ؟   حرام واز انجام آنها خودداری کنیم .

محتوای پیمان میان انسان باخدا چیست ؟

انجام واجبات و دوری از محرمات یعنی پیمودن راه رستگاری و رضای دوست است و محتوای اصلی همان پیمان اساسی ، که انسان با خود و خدا می بندد می باشد .

اعمال مستحب چه نقشی در رسیدن انسان به سعادت را دارند ؟

این اعمال راه رفتن به سوی کمال را آسانتر می کنند و رسیدن به درجات برتر و رستگاری را میسر می سازند .

اعمال مکروه چه نقشی در رسیدن یا نرسیدن انسان به کمال و خوشبختی دارند ؟

این اعمال گرچه مانع رسیدن به سعادت نمی شوند اما از سرعت حرکت می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی راسلب می کنند .

اعمال مباح چگونه اعمالی هستند ؟

اعمال و کارهایی که در زندگی روزمره همه انسانها وجود دارند و به طور عادی انجام می گیرند مانند خریدن و فروختن بازی کردن، قدم زدن و خوردن و خوابیدن

اعمال مباح چه زمانی وارد قلمرو مستحبات وواجبات قرار می گیرند ؟

زمانی که در چارچوب برنامه زندگی برای رسیدن به رستگاری قرار گیرند در قلمرو مستحبات و در بعضی موارد نیز در قلمروواجبات قرار می گیرد .

اعمال مباح چه زمانی به حرام تبدیل می شوند ؟

زمانی که در مسیر رسیدن به مقاصد زیان آور قرار گیرند حرام می گردند .

تجدید روزانه ی عهد میان انسان و خدا چگونه انجام می شود ؟

هر بامداد با یاد پیمانی که با خدا بسته ایم عهد و پیمان خود را تجدید می کنیم و قرارهایی را که میان خود و خدا گذاشته ایم را مرور می کنیم .

تجدید روزانه ی عهد چه سودی برای عهد و پیمان انسان دارد ؟

تجدید میثاق روزانه ، غفلت و سهل انگاری را می زداید و ما را در عمل ثابت قدم تر می نماید .

تکمیل عهد چه زمانی صورت می پذیرد؟(خود دانش آموز از کتاب جواب بدهد)

تکمیل عهد چگونه انجام می گیرد ؟(   »    »      »         »  »     »     »)

تکمیل جاهای خالی

آدمی با .........................آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد .

تفاوت درجات انسانها به درجات ...............است .

عهد با خدا ، عهدی برای .............او و......................ماست .

اعمالی که انجام آنها ما را به خوشبختی و سعادئت می رساند .........................نام دارد .

اعمال مباح اگر در قلمرو رستگاری قرار گیرند ....................و......................می شوند .

اعمال مباح اگر در قلمرو مقاصد زیان آور قرار گیرند .....................می گردند .

تجدید روزانه عهد ، غفلت و .........................را می زداید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن سوالات درس یازدهم کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

نام و نام خانوادگی :                                               «  ثبات در عزم »                                                نام دبـــــیـــــر:تبــــــریزی

چگونه می توان در آغاز راه زندگی عزم را تقویت کرد ؟

با اعتماد به خدا و از راه های مختلف می توان تصمیم خود را تقویت واز عواملی که سبب ضعف می شود دوری کرد .

چه عاملی باعث اعتماد به نفس و شادابی و نشاط می گردد؟

اجرای برنامه های ریخته شده واستمرار انجام آنها اعتماد به نفس و شادابی و نشاط ایجاد میکند .

چه عاملی موجب ضعف نفس می شود ؟

شکستن پیمان ، خلف وعده ها، سستی اراده ضعف نفس ایجاد نموده به طوری که شخص با خود می گوید من نمی توانم ، من ضعیف هستم .

راه ها ی تقویت عزم را نام ببرید ؟( خود دانش آموز از متن کتاب بیابد)

امام صادق (ع) در مورد سرعت در انجام تصمیمات چه فرمود ه است ؟

می فرماید : کسی که همت بر انجام کار خیری کرده ، در عمل به آن تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد.

چگونه در تصمیماتی که می گیریم سستی ایجاد می شود ؟

انسان در شرایط روحی و معنوی خاص تصمیم می گیرد ولی وقتی میان تصمیم و انجام آن فاصله ایجاد می شود سستی در عزم پیش می آید.

چگونه می توان از سستی در عزم جلوگیری نمود ؟

باید سریع به انجام آن مبادرت کنیم و نگذاریم میان عزم و عمل فاصله بیفتد تالذت و شیرینی عمل خیر، سبب تکرار عمل و استواری عزم گردد.

چه عاملی باعث می گردد که اعمال خیر مرتبا تکرار شود ؟

وقتی لذت و شیرینی عمل خیری را فهمیدیم و نگذاشتیم فاصله میان عزم و عمل بیفتد عمل خیر مرتبا تکرار شده و استواری عزم ایجاد میگردد.

چرا نباید میان تصمیم وعمل فاصله ایجاد شود ؟

زیرا معلوم نیست که فردا موفق به انجام آن گردیم واز طرفی در کارهای خیر شیطان منتظر همین تاخیرهاست تادر این فاصله زمانی انسان راوسوسه کند و به تنبلی بکشاند .

توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان چگونه مانع نقض عهد و پیمان است ؟

احساس حضور در پیشگاه با عظمت خداوند سبب می شود که او را ناظر بر اعمال خود ببینیم واز برداشتن قدم های مخالف با عهد و پیمان منصرف شویم . همچنین توجه به حضور فرشتگان که نویسندگان اعمال ما هستند ، نیز مانع نقض عهدو پیمان است .

فرجام توجه به عاقبت و ثمرات خوب پایداری چیست ؟

چشم اندازفرجام وفاداری به پیمان و کامیابی در آن ، بسیار شیرین و زیباست همان طور که فرجام شکستن عهد نیز تلخ است

غفلت یعنی چه ؟

یعنی بی توجهی و سستی نسبت به هدف و راه رسیدن به هدف.

غافل کیست ؟ 

کسی که به موجبات سعادت خود در دنیا و آخرت بی توجه باشد.

تفاوت غفلت با فراموشی در چیست ؟

فراموشکار همیشه مقصر محسوب نمی شود وآن فراموشی بد است که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد.

چگونه عملی دانستن تصمیم باعث تقویت عزم می گردد؟

بعضی افراد وقتی که می خواهند کاری را انجام دهند می پندارند که این کار مشکل است در حالیکه چنین نیست مثلا کسی که می خواهد ساعات روز را تقسیم کند وهرکاری را در سرساعت معینی انجام دهد باید این باور رادرخود ایجاد کند که می تواند وقت را مراعات نماید و کار دشواری نیست . خواستن توانستن است .

رعایت اصل اعتدال را توضیح دهید .

گاه تصمیم به کاری گرفته می شود که فوق توان تصمیم گیرنده است وهمین امر سبب ناکام ماندن او می شود لذاباید در انجام تصمیم به توانایی جسمی و روحی خود توجه نموده و باآنها به مدارا رفتار کنیم .

اعتدال در چه مواردی ضروری است ؟

در عبادت در کار در مطالعه و درس و بیدار ماندن و خوابیدن و خوردن و....

رعایت اصل تدریج و تداوم را توضیح دهید ؟؟( خود دانش آموز از متن کتاب بیابد)

چگونه عملی موثر می افتد ؟

عملی که دوام داشته باشد هر چند که کم باشد.

تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب

شایسته است که ........................واز راههای مختلف تصمیم خود را تقویت کنیم .

شکستن پیمان و خلف وعده ها ، ......................و ضعف نفس را در پی دارد .

میان ...........و.................نباید فاصله بیفتد .

شیرینی عمل خیر، سبب تکرار عمل و ..................میگردد

غفلت از پیمان موجب ....................واز بین رفتن عزم است .

نقص عهد به معنای .........................با خداست .

فراموشکار همیشه ...........................محسوب نمی شود .

فراموشی در صورتی بد است که ناشی از ...................و...................باشد .

برترین اعمال ...........................آنهاست اگرچه کم باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات متن درس دوازدهم کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

        نام ونام خانوادگی:                           « بامدادی دیگر قدم در بیداری»                           نام دبیــــر: خانم تبریزی

1.    بقاي بر ميثاق و عهد ، چه سودي براي انسان دارد ؟

باعث رشد و کمال انسان و رضایت پروردگار می شود .

  1. شكستن پيمان و عهد موجب چيست؟   موجب شرمندگی در مقابل خدا می گردد.
  2. آيا پس از شكستن عهد و پيمان راه بازگشت وجود دارد ؟

بلی ، اگر روزی خطا و لغزشی از ما سرزد وعهد وپیمان را شکستیم باز هم می توانیم صادقانه به او رو کنیم وبار دیگر عهد خود را با او تجدید کنیم .

     4 .كلام خدا را در مورد انسانهايي كه پس از شكستن عهد به سوي خدا باز مي گردند را بيان كنيد ؟

هرکس یک گام به سوی من آید یک گام به سوی او خواهم رفت و هرکس گامی به سوی من آید ، دوگام به سویش خواهم داشت وهرکس آهسته به سویم آید شتابان به جانبش خواهم رفت .

5.    راه وفاي به عهد كدام است ؟   مراقـــــــــــبــــــــــــــت

         6.    مراقبت يعني چه ؟   یعنی زیر نظر داشتن دقت و توجه

7.چرا عهدي كه بسته مي شود بايد مورد مراقبت و توجه قرار گيرد ؟

زیرا عهدی که بسته می شود مانند کودکی نوپا نیازمند توجه  و مراقبت است خصوصا در برابر آسیبهای تهدید کنند ه اگر مراقبت صورت نگیرد ، چه بسا قدم ها درست برداشته نشود و دائما زمین خورده وسرانجام سقوط می کند.

 8.  جنبه هاي اعمال و رفتاري كه بايد مراقبت شوند را نام ببريد ؟   1.اصل عمل 2.کیفیت انجام عمل3. نیت شخص عامل                                     9.    چگونه بايد از اصل عمل مراقبت نمود ؟

شخص باید مراقب باشد به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته ، حتما عمل کند ، به طوری که هیچ یک از اجزای اصلی آن از بین نرود .

    10. آيه «« وهو اسرع الحاسبين »» را ترجمه كنيد و بگوييد اين آيه بيانگر چه موضوعي است ؟

     11. ميزان تاثير عمل به چه چيزي بستگي دارد ؟     به کیفیت آن عمل بستگی دارد .

    12. چه زماني اعمال به نتيجه مطلوب مي رسند ؟ زمانی که مراقب باشیم به نحودرست و صحیحی انجام دهیم .

    13. مهمترين جنبه انجام هر عمل چيست ؟   نیت انجام آن عمل است که به چه خاطر آن عمل انجام میگیرد .

   14. چرا نيت و قصد مهمترين جنبه انجام هر عمل است ؟

زیرا هر فردی باید توجه کند که به چه منظور عملی را انجام می دهد ودستورات خدارا اطاعت می کند به طور مثال ، کسیکه به دیگری کمک می کند اگر برای رضای خدا این کار را انجام می دهد موجب رستگاری اوست ولی اگر برای خود نمایی باشد ، نیت او ، وی را از رسیدن به سعادت باز می دارد .

     15. تاثير يك عمل در تكامل انسان وابسته به چيست ؟ وابسته به قصد و نیت عمل کنند ه است .

    16. چرابايد از نيت خود در عمل مراقبت كنيم ؟

     زیرا نگذاریم کارهای بلند  و متعال آلوده به هدفهای پست گردد وازتکامل معنوی ما جلوگیری کند .

    17. چگونه نيت هاي خوب مي تواند درراستاي نيت الهي قرار بگيرد؟

  زمانی که عمل را برای کسب رضای خدا و با اخلاص انجام دهیم مثلا کسی که برای رضایت پدر و مادر ومعلم تلاش می کند ، می داند که خداوند نیز این عمل را دوست دارد لذا این کار در راستای رضایت اوست .

   18.سخن امام صادق(ع) در مورد مراقبت از قلب و نفس و عقل را بيان كنيد ؟

کسی که قلب خود را با مراقبت از غفلت نگه دارد و نفسش را با نظارت از شهوت حفظ نماید عقل خود را آگاهانه از جهل مصون دارد ، در زمره بیداران است .

   19. چگونه ميزان موفقيت يا عدم موفقيت در مراقبت از برنامه وراه زندگي را بدست مي آوريم ؟

باارزیابی و محاسبه از برنامه ها و برنامه زندگی می توان میزان موفقیت و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت را روشن نمود.

    20. گذشت از خطاهاي ديگران نشانه چيست ؟  کرامت و بزگواری خود را نشان می دهد.

    21. گذشت نسبت به خطاهاي خود نشانه چيست ؟ حقارت و زبونی خود در مقابل گناه می باشد .

    22. حسابرسي در دنيا چه اثري در حسابرسي الهي دارد ؟

اگر خود در دنیا به سختی از خود حساب بکشیم در محاسبه ی الهی کار برما آسان خواهد شد .

     23.سخن رسول خدا(ص) در مورد حسابرسي ازاعمال را بيان كنيد ؟

به حساب خود برسید قبل از اینکه به حساب شما رسیدگی شود .

  24. امام موسي كاظم (ع) در مورد ارزيابي و محاسبه ي از اعمال چه فرموده است ؟

کسی که در هر روز کارهای خود را ارزیابی و محاسبه نکند از دوستان ما نیست .

   25. طبق سخن پيشوايان بهترين زمان براي محاسبه اعمال روزانه چه زماني است ؟

روزانه باشد و بهترین زمان محاسبه ، در پایان هر روز و قبل از خواب می باشد .

     26. پس از محاسبه اعمال و حصول نتيجه آن چه بايد كرد ؟

می بایست اگر موفق بوده ایم سپاسگزار خدا باشیم واگر کوتاهی کرده ایم به درگاهش استغفار نماییم ودرهر دو صورت از درگاهش برای روز بعد یاری بجوییم .

   27. اين حديث از كيست ؟ و معنايش چيست ؟        « ثمرة المحاسبه صلاح النفــــــــــــــــس»

از امیر المومنین (ع) یعنی میوه محاسبه ی نفس اصلاح نفس است .

     28. زيرك ترين انسانها از نظر حضرت علي (ع) چه كسي است ؟

کسیکه  از خود و ازعمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد .

   29. چه رابطه اي ميان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟

مراقبت و محاسبه مکمل یکدیگرند با مراقبت از خطا و لغزشها جلوگیری می شود و با محاسبه روزانه اشکالات وارده را شناسایی نموده مراقبت می کنیم که دچار اشکالات نگردیم .

                                                » تکـــــمــــیـــــل جاهای خالی « 

·        ..................... همان وفای به میثاق است .

·        راه وفاداری به میثاق ..........................از آن است .

·        میزان تاثیرعمل به ........................... آن بستگی دارد .

·        عمل خود را باید برای کسب .....................وبا.................... انجام دهیم .

 

 

 

 

                   

 

                   

نمونه سوالات درس سیزدهم کتاب دین وزندگی سال اول دبیرستان

نام و نام خانوادگی :                                      « آیین رهــــــروی»                            نام دبیر : خانم تبریـــــزی

1)     از نظر لقمان حكيم چه عملي ظلم بزرگ محسوب ميشود ؟  برای خدا شریک گرفتن .

2)    در نصايح لقمان نيكي به چه كساني سفارش شده است ؟    نیکی به پدر و مادر.

3)    چرادر نيك كردن به مادر تاكيد بيشتري فرمود ه است ؟                                                                       بدلیل اینکه مادر در دوران بارداری ما سختی و رنج بسیاری کشیده ودردوره ی خردسالی باشیر دادن از ما مراقبت نمود ه است .

4)     در نصايح لقمان انجام چه اعمالي عزم راسخ و استوار مي خواهد ؟                                                        برپایی نماز ، امر به معروف ونهی ازمنکر ، صبر در سختی ها از عزم درکارهای مهم محسوب شده است .

5)     چگونه مي توان راه زندگي را به سلامت پيمود ؟                                                                                       با تنظیم برنامه ای که در آن ، جایگاه هر وظیفه ای به مقتضای زمان و متناسب با امکانات و استعدادهایی که انسان دارد معین باشد .

6)     مقتضاي دوران كودكي انجام چه اعمالي است ؟ دوره ی ظهور و شکوفایی توانایی طبیعی و بازی و سرگرمی می باشد .

7)     دردوره نوجواني و جواني چه تحولاتي در انسان به وجود مي آيد ؟                                                       این دوره با کسب مهارتها ، دانش اندوزی،آمادگی برای حضور در جامعه و بخصوص درشکوفایی معنوی و انتخابهای بزرگ است .

8)     گرفتن تصميم درزندگي ومتناسب با چه شرايطي است ؟ونيازمند چيست ؟                                                          متناسب باشرایط زمانی و سنی و روحی و خلقی است و نیازمند دقت و کاردانی و تنظیم نقشه ای حساب شده برای زندگی است .

9)    چرا گرفتن تصمييم درزندگي به دقت و كارداني و برنامه ريزي نيازمند است ؟                                            زیرا بهتر بتواند در این فرصت عمر بیشترین استعدادهای خود را به رشد و کمال برساند و کمترین ضرر و زیان را متحمل شود .

10)  نمونه اي از نظم و دقت در زندگي مخلوقات ديگر پروردگار را بيان كنيد ؟ ( به انتخاب دانش آموز)

11)  سفارش پيامبر (ص) واهل بيت ايشان به ياران و پيروان خود پيرامون برنامه ي زندگي چه بود ؟                           آنها خود برنامه ی دقیقی برای زندگی خویش داشتند وسفارش های فراوانی به یاران و پیروان خود نموده اند که آنان نیز زندگی با برنامه و هدفمندی طراحی نمایند .

12) سخن حضری علي(ع) به فرزندش امام حسين (ع) در مورد دقت برنامه ريزي زندگي پيامبر (ص) در منزل چه بود ؟                       فرمود پیامبر(ص) در منزل اوقات خود را سه قسمت می کرد : قسمتی برای عبادت، قسمتی برای اهل خانه وقسمتی برای رسیدگی به کارهای خود .سپس آن قسمتی را که به خود اختصاص داده بود ، میان خود و مردم تقسیم می کرد و عموم را به حضور می پذیرفت.

13)  پيامبر به ابوذر درباره برنامه ريزي براي انجام كارها چه فرمود ؟                                                        فرمود برای عاقل و خردمند ضروری است که برای خود ساعاتی داشته باشد ساعتی برای مناجات با پروردگار وساعتی جهت رسیدگی به اعمال خود و ساعتی برای تفکر در آنچه خداوند به او اعطا کرده است و ساعتی برای خود جهت بهره بردن از نعمتهای حلال خداوند .

14)  چگونه مي توانيم از شيوه زندگي رسول خدا الگو بگيريم ؟                                                                با نگاه به سیره ی آنان در زندگی بهترین برنامه ها را برای خود تنظیم کنیم و راه سعادت و خوشبختی را بپیماییم .

15) قرآن چه كسي را بهترين الگو براي ما معرفي كرده است ؟ آيه مربوط به ان را بنويسيد ؟                                      رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را . لقد کان  لکم فی رسول الله اسوه حسنه .

16)  اسوه كيست ؟   کسی که می توان به راه او رفت .

17)  آيا مي توان با اسوه قرار دادن رسول خدا همانند اوشد ؟                                                                            اسوه قرار دادن پیامبر (ص) به این معنا نیست که حتما عین اوشد . ما می کوشیم که از الگوی کامل و نیکو یعنی رسول خدا و اهلبیت (ع) گرامی ایشان پیروی کنیم و در این راه ،  هرچه موفق تر باشیم به آنها نزدیک تر شده واز نور وجودشان بیشتر بهره مند می شویم

18) نامه امير مومنان به فرماندارش عثمان بن  حنيف ، حاوي چه مطلبي بود ؟                                               آگاه باش که مردم ، نیازمند امامی هستند که از وی پیروی کنند وبه نور دانش او روشنی جویند . امام شما علی (ع) از دنیای خود دو لباس کهنه و برای خوراکش به دو قرص نان اکتفا کرده است . البته شما قادر به چنین زندگی نیستید. ولی از شما می خواهم که با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی ودرستکاری مرا یاری کنید .

19) وظايف و برنامه هاي زندگي كه براي انجام آن با خدا عهد مي بنديم به چند دسته تقسيم ميشود ؟                    سه دستــــــه(  توضیح با اطلاعات علمی دانش آموز تکمیل می شود )

20)  عملي كه انسان اقدام به انجام آن مي كند به چه شكلي ظهور مي كند ؟                                                 به شکلهای مختلف عبادی و اخلاقی و علمی و سیاسی و اجتماعی و ....ظهور می کند .

21) اعمالي كه انسان اقدام به انجام آن ميكند به منزله چيست و بايد چگونه انجام ميگيرد ؟                                 به منزله محتوایی هستند که ظرف زمان را پر می سازند وباید به بهترین صورت و کیفیت انجام گیرند .

22) اعمالي كه انجام داده مي شود چه زماني ارزشمند است ؟                                                                             زمانی ارزشمند است که به قصد رضایت دوست ورسیدن به رستگاری صورت گیرند یعنی ماهر سه دسته وظایف را به خاطر خدا انجامن دهیم .

23) سيره پيامبر (ص) را در مورد خواب و استراحت ايشان توضيح دهيد .                                                    رسول خدا(ص) اغلب شبها زود می خوابیدند و نیمه ی دوم شب بر می خاست و به نماز شب مشغول می شد . انگاه دوباره به بستر میرفت و چون صدای اذان بلند می شد ، برمی خاست و نماز صبح را به جای  می آورد .

24)  دعايي كه پيامبر (ص) در هنگام خواب مي نمود را بيان كنيد ؟                                                                           خدایا آن روزی که بندگانت را برمی انگیزی مرااز عذاب حفظ کن.

25)  سخن امام باقر (ع)  را موردسيره ي پيامبر هنگام برخاستن از خواب را بيان كنيد؟                                    هیچگاه نشد که رسول خدا(ص) از بستر برخیزد مگر آن که در همان وقت برای خدا به سجده می افتاد.

26) سخن امام صادق در مورد آداب خواب و استراحت بيان كنيد؟                                                                         الف) هرکس با وضو به بستر رود ، همان بستر مسجد او خواهد بود .      ب) چون به بستر می روی نگاه کن و ببین درآن روز چه به دست آورده ای آنگاه به یاد آر که خواهی مرد و قیامتی در کاراست .ج) چون به بستر رفتی پیش از خواب، تسبیح فاطمه (س) رابخوان ، و سوره های ناس و فلق و آیه الکرسی را بخوان .

27) نمونه هايي از سيره رسول خدا (ص) را در مورد آداب خوردن غذا بيان كنيد؟                                           رسول خدا (ص) با فروتنی سرسفره می نشست ودرغذا با فقیران و مستمندان همنشین می شد وبادست خود غذا به آنها تعارف می کرد ودرهنگام غذا خوردن از زیر نظر گرفتن دیگری و نگاه به لقمه ی او پرهیز میکرد .

28) محبوب ترين سفره ها در نزد پيامبر (ص) چه سفره اي بود؟سفره ای که افراد زیادی برسر آن حاضر باشند .

29) سخن پيامبر (ص) در مورد زمان استفاده از غذا را بيان كنيد؟                                                               می فرمود ؛ ما مردمی هستیم که تا گرسنه نشویم ، غذا نخوریم ، و چو بخوریم قبل از سیر شدن دست از غذا می کشیم .

30) قران كريم خوردن چه غذاهايي را سفارش كرده است؟    حــــــــلا ل و پاکــــــــــیـــــــــزه

31) سخن معصومين (ع) در مورد آداب غذا خوردن چيست؟                                                                                       معصومین (ع) فرمود ه اند : خوردن غذا را با نام خدا آغاز می کنیم و با حمد و سپاس او پایان بریم . آهسته و آرام غذا بخوریم ودر هنگام خوردن به یاد خدا و نعمتهای او باشیم .

32) سيره ي پيامبر را در مورد نوشيدن آب بيان كنيد ؟                                                                            رسول خدا (ص) آب را با سه نفس می نوشید وهربار با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کرد و با الحمدلله تمام می نمود از دهانه ی مشک و کوزه ها ، که در آن زمان معمول بود ، آب نمی نوشید ودرحال نوشیدن ، چون می خواست نفس بکشد ، ظرف آب رااز مقابل دهان خود دور میکرد.

33) چگونه مي توان فهميد كه رسول خدا واهل بيت ايشان به ورزش وتندرستي توجه داشته اند؟                        شجاعت و توانایی و سلامتی جسمانی رسول خدا(ص) و حضرت علی (ع) و اهلبیت (ع) آنان نشان می دهد که این بزرگواران علاوه برکمالات معنوی، به سلامتی و کمال جسم هم توجه داشته اند واز بدنی سالم و با نشاط برخوردار بوده اند . دلاوری را با مروت و قهرمانی را با پهلوانی در آمیخته بودند .

34)  رسول خدا (ص) چه ورزشهايي را به مردم توصيه فرموده اند؟شنا و سوارکاری و تیراندازی

 

 

 

نظرات 

 
0 #128 مینا 1394-01-28 10:59
باحال بود :lol: . مرسی :roll:
Quote
 
 
0 #127 یگانه 1394-01-07 11:47
مخسی خوب بووووووووووود
Quote
 
 
+2 #126 \goliiii 1393-12-04 18:59
:oops: :sigh: :lol: :lol: :lol: :lol:
Quote
 
 
+2 #125 مهندس 1393-10-13 17:11
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Quote
 
 
+1 #124 سیندرلا 1393-08-30 14:19
زستای عکساتون تو حلقمممم
Quote
 
 
+1 #123 ali 1393-03-16 09:34
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :zzz :P :eek: :eek: :-x :-x :P :P :roll: :roll: :roll: :sigh: :sigh: :zzz :eek: :eek: :-x :-? :-? :sad: :-* :-*
Quote
 
 
+2 #122 saba 1393-03-04 18:09
سلام مرسی سوالاتون خیلی خوب بود
Quote
 
 
+1 #121 popo 1393-02-30 13:19
زحمت کشیده بودی ولی سوالاش زیاد مهم نبود :-x
Quote
 
 
-1 #120 رضا 1393-02-29 14:11
نگا نکردم نمیدونم خوبه یا بد :lol:
Quote
 
 
0 #119 شادی 1393-02-28 08:26
جالب نبود معلمامون معمولا اینجوری سوال نمیدن ولی ممنون که زحمت کشیدین :lol: :lol: :lol: :roll: :roll:
Quote
 

اضافه کردن نظر

Security code
ّروز آوری کد امنیتی

ارسال پیامک ازطریق سایت

انتخاب معلم

نام شما

متن پیام ارسالی

شوراهای دانش آموزی93/94

گالری تصاویر دبیرستان امین

برنامه های امتحانی امین

آموزش های خانواده امین

اردوهای برگزار شده امین

آمار بازدیدکنندگان از سایت

تاریخ افتتاح سایت 88/6/25

گروه ممتازجهت تعویض رفرش

9_350x267.jpg

رتبه 6 کنکور 93 رشته ادبیات


  پوریا خانی افتخاردبیرستان امین

سال نو همگی شما مبارک


گروه های اموزشی دبیرستان

نظر سنجی سایت امین 88

نظرشمادرمورد سایت امین88
 

نواخته شدن زنگ مهر در امین


جستجوی داخلی در سایت امین 88

ارزشیابی دبیران امین توسط دانش آموزان

جهت ورود به فرم ارزشیابی اینجاکلیک کنید

فرم ارسال مطالب ازطرف شماجهت نمایش درسایت

جهت ورود اینجا را کلیک کنید